Гадаене - накратко

 

Гадаене,пророкуване,оракул или поглед в бъдещето

 

Гадаенето е тясно свързано с ,,допитване до Висшите Спиритуални Сили".Гадаенето има за цел преди всичко да предупреди за опасности в бъдещето,възможни спънки и проблеми.Гадаенето е с цел и основен въпрос ,,Какво трябва да се направи за да се промени бъдещето към по - добро?" и този въпрос получава отговор чрез различни гадателски разработки,за да може да се допитаме до Висшите Спиритуални Сили без да търсим непременно медиум или контактьор за да ни предаде информация от Висшите Спиритуални Сили.Основата на гадаенето е да се следва стриктно вече разработена гадателска система и тъй като бъдещето зависи и се променя от нашите действия ,говор и мисли е добре да не гадаем за десетки години напред.Гадаенето е също и сделка : вие питате ,,какво да правите за да получите повече ?" и гадателя като посредник между вас и ВСС отговаря чрез разработена система за гадаене.Дори и да сте получили пълна чиния чрез гадаенето заявявате , че искате допълнително,например (всичко ви е наред но искате допълнителни усещания и картите ,,Напътствия от Богините" са идеален вариант,ако имате някакъв въпрос за ,който не намирате отговор то другите варианти са за вас като руните са един много добър вариант).